30.09.2016 – 1.10.2016
VII ZJAZD IMPLANT MASTERS POLAND

Z UDZIAŁEM 5 WYBITNYCH KLINICYSTÓW
30.09.2016 – 1.10.2016 VII ZJAZD IMPLANT MASTERS POLAND Z UDZIAŁEM 5 WYBITNYCH KLINICYSTÓW
3 WYKŁADOWCÓW Z ZAGRANICY i 2 WYKŁADOWCÓW Z GRUPY IMPLANT MASTERS POLAND.
  • scena 0
  • scena 1
  • scena 2
  • scena 3
  • scena 4
"MEET THE MASTER - 2 EDYCJA"
Konferencja otwarta dla wszystkich stomatologów i studentów
T.ŚMIGIEL

Dr Tomasz Śmigiel


Dr Tomasz Śmigiel, M.Sc

Tomasz Śmigiel

Studia na wydziale Stomatologii ukończył w 1997 roku na Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Już od początku zajęć praktycznych miał wielką potrzebę poszerzania swojej wiedzy i dlatego już w czasie studiów w ramach praktyk wakacyjnych wyjeżdżał do Niemiec gdzie miał okazję poznawać światową stomatologię. Odwiedził w Niemczech kilka praktyk dentystycznych, chirurgicznych oraz laboratoriów protetycznych. Staż podyplomowy odbywał w klinikach Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Następnie pracował w Centrum Stomatologii i Implantologii im.prof. Maissnera w Ustroniu, pod czujnym okiem profesora Rajmunda Orlickiego. W 1999 roku otworzył własną praktykę stomatologiczną w Katowicach-Nikiszowcu. Zainteresował się wtedy szczególnie stomatologia estetyczną i protetyką. Dzięki wielu wyjazdom szkoleniowym poznał wielu znanych i cenionych stomatologów w kraju min. Danutę i Romana Borczyk, którzy zaproponowali stworzenie praktyki grupowej, w której każdy zajmowałby się wąską częścią stomatologii. Pracował w tej praktyce w latach 2000-2004 zajmując się stomatologią zachowawczą, estetyczną, i protetyką oraz protetyką opartą na implantach. W czasie swojej kariery uczestniczył w ponad 90 kursach, sympozjach, w kraju i za granicą. W 2002 roku chcąc podzielić się zdobytą wiedzą rozpoczął prowadzenie własnych maksymalnie praktycznych wykładów dla lekarzy stomatologów. Kursy, które przygotowuje są zupełnie niezależne od firm stomatologicznych i opierają się na rzetelnej wiedzy uzyskanej w czasie wielu szkoleń, z publikacji oraz np. CRA dentistry update. Na prezentacje składają się wyłącznie przypadki z własnej praktyk, które dokumentuje na zdjęciach i poparte literaturą Evidence Based Medicine. Podczas wykładów omawia bez tajemnic i krok po kroku procedury, dzięki którym osiąga sukces kliniczny. Został także wielokrotnie zaproszony do prowadzenia wykładów na międzynarodowych Kongresach. Podjął bliską współpracę z Wydawnictwem Kwintesencja- największym w Polsce organizatorem wykładów i konferencji. Prowadzi wykłady teoretyczne i praktyczne.

W 2004 roku został wybrany zwycięzcą i zajął I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Szczęśliwy uśmiech” firmy 3M-ESPE za wykonanie i udokumentowanie odbudowy urazowo złamanych siekaczy 11,21 techniką warstwową w osłonie koferdamu.

W ramach ustawicznego kształcenia wziął udział w wielu międzynarodowych kongresach m.in. w Kopenhadze, Bostonie, Berlinie, Frankfurcie, Londynie, Heidelbergu, Frankfurcie, Madrycie, Mediolanie, Londynie.

W 2004 roku został przyjęty jako członek wspierający do Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. Po spełnieniu wymogów statutowych i przygotowaniu prezentacji opartej na przypadkach klinicznych z własnej praktyki w 2008 roku stał się członkiem aktywnym tejże Akademii zyskując prawo głosu w decydowaniu o działalności Stowarzyszenia. Dzięki swojej aktywności od roku 2012 został członkiem Zarządu PASE. 

s

W dowód uznania za osiągnięcia kliniczne został uhonorowany tytułem „Activ Member Friadent Study Club”

W związku z wysoką jakością i dużą ilością publikacji został poproszony o zostanie ekspertem z zakresu stomatologii estetycznej w wydawnictwie Elamed wydającym magazyn Twój Przegląd Stomatologiczny. 

W roku 2009 ukończył „Curriculum Implantologiczne” na Uniwersytecie im Johana Wolfganga Goethego we Franfurcie na Menem. Zyskał dzięki temu szeroką wiedzę i umiejętność implantologa.

Od 2009 roku studiował na tymże Uniwersytecie aby w maju 2013 roku uzyskać stopień naukowy „Master of Science in Oral Implantology”. W marcu 2012 przeprowadził innowacyjne badania na Uniwersytecie im W.Goethego we Frankfurcie nad Menem wraz z inż. Holgerem Ziprichem . Badania nadzorował osobiście prof. Paul Weigl. Badania dotyczyły wytrzymałości nowych systemów teleskopowych tworzonych wirtualną techniką CAD/CAM. Innowacyjna metoda teleskopowa do mocowania prac protetycznych na implantach, którą zaproponował Tomasz Śmigiel spotkała się z wielkim uznaniem, a Zarząd Uniwersytetu Goethego Poprosił dr Tomasza Śmigiel o kontynuowanie badań z jego udziałem. Badania rozpoczynają się we wrześniu/październiku 2013 roku. 

Jako pierwszy w Polsce wprowadził do swojej kliniki innowacyjny skaner firmy 3Shape o nazwie TRIOS. Mając wielkie doświadczenie w zakresie skanowania wewnątrzustnego zorganizował w grudniu 2012roku konferencję naukową „Technologia vs Sztuka”. Dzięki zaangażowaniu we wdrażanie nowych technologii, został w 2012 roku poproszony aby zostać konsultantem firmy 3Shape i „opinion liderem” na terenie Polski.

Obecnie razem z żoną Barbarą Urbanowicz-Śmigiel prowadzą intensywne prace nad stworzeniem innowacyjnego materiału kompozytowego. Materiał ten w swoim założeniu ma wiele zmienić w klasycznym leczeniu ubytków próchnicowych.

 


    


Dr Tomasz Śmigiel


Dr Tomasz Śmigiel, M.Sc

Tomasz Śmigiel

Studia na wydziale Stomatologii ukończył w 1997 roku na Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Już od początku zajęć praktycznych miał wielką potrzebę poszerzania swojej wiedzy i dlatego już w czasie studiów w ramach praktyk wakacyjnych wyjeżdżał do Niemiec gdzie miał okazję poznawać światową stomatologię. Odwiedził w Niemczech kilka praktyk dentystycznych, chirurgicznych oraz laboratoriów protetycznych. Staż podyplomowy odbywał w klinikach Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Następnie pracował w Centrum Stomatologii i Implantologii im.prof. Maissnera w Ustroniu, pod czujnym okiem profesora Rajmunda Orlickiego. W 1999 roku otworzył własną praktykę stomatologiczną w Katowicach-Nikiszowcu. Zainteresował się wtedy szczególnie stomatologia estetyczną i protetyką. Dzięki wielu wyjazdom szkoleniowym poznał wielu znanych i cenionych stomatologów w kraju min. Danutę i Romana Borczyk, którzy zaproponowali stworzenie praktyki grupowej, w której każdy zajmowałby się wąską częścią stomatologii. Pracował w tej praktyce w latach 2000-2004 zajmując się stomatologią zachowawczą, estetyczną, i protetyką oraz protetyką opartą na implantach. W czasie swojej kariery uczestniczył w ponad 90 kursach, sympozjach, w kraju i za granicą. W 2002 roku chcąc podzielić się zdobytą wiedzą rozpoczął prowadzenie własnych maksymalnie praktycznych wykładów dla lekarzy stomatologów. Kursy, które przygotowuje są zupełnie niezależne od firm stomatologicznych i opierają się na rzetelnej wiedzy uzyskanej w czasie wielu szkoleń, z publikacji oraz np. CRA dentistry update. Na prezentacje składają się wyłącznie przypadki z własnej praktyk, które dokumentuje na zdjęciach i poparte literaturą Evidence Based Medicine. Podczas wykładów omawia bez tajemnic i krok po kroku procedury, dzięki którym osiąga sukces kliniczny. Został także wielokrotnie zaproszony do prowadzenia wykładów na międzynarodowych Kongresach. Podjął bliską współpracę z Wydawnictwem Kwintesencja- największym w Polsce organizatorem wykładów i konferencji. Prowadzi wykłady teoretyczne i praktyczne.

W 2004 roku został wybrany zwycięzcą i zajął I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Szczęśliwy uśmiech” firmy 3M-ESPE za wykonanie i udokumentowanie odbudowy urazowo złamanych siekaczy 11,21 techniką warstwową w osłonie koferdamu.

W ramach ustawicznego kształcenia wziął udział w wielu międzynarodowych kongresach m.in. w Kopenhadze, Bostonie, Berlinie, Frankfurcie, Londynie, Heidelbergu, Frankfurcie, Madrycie, Mediolanie, Londynie.

W 2004 roku został przyjęty jako członek wspierający do Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. Po spełnieniu wymogów statutowych i przygotowaniu prezentacji opartej na przypadkach klinicznych z własnej praktyki w 2008 roku stał się członkiem aktywnym tejże Akademii zyskując prawo głosu w decydowaniu o działalności Stowarzyszenia. Dzięki swojej aktywności od roku 2012 został członkiem Zarządu PASE. 

s

W dowód uznania za osiągnięcia kliniczne został uhonorowany tytułem „Activ Member Friadent Study Club”

W związku z wysoką jakością i dużą ilością publikacji został poproszony o zostanie ekspertem z zakresu stomatologii estetycznej w wydawnictwie Elamed wydającym magazyn Twój Przegląd Stomatologiczny. 

W roku 2009 ukończył „Curriculum Implantologiczne” na Uniwersytecie im Johana Wolfganga Goethego we Franfurcie na Menem. Zyskał dzięki temu szeroką wiedzę i umiejętność implantologa.

Od 2009 roku studiował na tymże Uniwersytecie aby w maju 2013 roku uzyskać stopień naukowy „Master of Science in Oral Implantology”. W marcu 2012 przeprowadził innowacyjne badania na Uniwersytecie im W.Goethego we Frankfurcie nad Menem wraz z inż. Holgerem Ziprichem . Badania nadzorował osobiście prof. Paul Weigl. Badania dotyczyły wytrzymałości nowych systemów teleskopowych tworzonych wirtualną techniką CAD/CAM. Innowacyjna metoda teleskopowa do mocowania prac protetycznych na implantach, którą zaproponował Tomasz Śmigiel spotkała się z wielkim uznaniem, a Zarząd Uniwersytetu Goethego Poprosił dr Tomasza Śmigiel o kontynuowanie badań z jego udziałem. Badania rozpoczynają się we wrześniu/październiku 2013 roku. 

Jako pierwszy w Polsce wprowadził do swojej kliniki innowacyjny skaner firmy 3Shape o nazwie TRIOS. Mając wielkie doświadczenie w zakresie skanowania wewnątrzustnego zorganizował w grudniu 2012roku konferencję naukową „Technologia vs Sztuka”. Dzięki zaangażowaniu we wdrażanie nowych technologii, został w 2012 roku poproszony aby zostać konsultantem firmy 3Shape i „opinion liderem” na terenie Polski.

Obecnie razem z żoną Barbarą Urbanowicz-Śmigiel prowadzą intensywne prace nad stworzeniem innowacyjnego materiału kompozytowego. Materiał ten w swoim założeniu ma wiele zmienić w klasycznym leczeniu ubytków próchnicowych.