30.09.2016 – 1.10.2016
VII ZJAZD IMPLANT MASTERS POLAND

Z UDZIAŁEM 5 WYBITNYCH KLINICYSTÓW
30.09.2016 – 1.10.2016 VII ZJAZD IMPLANT MASTERS POLAND Z UDZIAŁEM 5 WYBITNYCH KLINICYSTÓW
3 WYKŁADOWCÓW Z ZAGRANICY i 2 WYKŁADOWCÓW Z GRUPY IMPLANT MASTERS POLAND.
  • scena 0
  • scena 1
  • scena 2
  • scena 3
  • scena 4
"MEET THE MASTER - 2 EDYCJA"
Konferencja otwarta dla wszystkich stomatologów i studentów
CENNIK

 

Lekarze stomatolodzy i inne działy
Wczesna rejestracja do 30 czerwca 2016 1350 zł
Rejestracja po 30 czerwca 2016
1485 zł
Rejestracja dla uczestników zeszłorocznej I konferencji IMP        1250 zł
   

Lekarze stażyści **

(NA PODSTAWIE NR TYMCZASOWEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU)

Wczesna rejestracja do 30 czerwca 2016
1000 zł
Rejestracja po 30 czerwca 2016
1250 zł
Rejestracja dla uczestników zeszłorocznej I konferencji IMP        1000 zł
   

Studenci **

(NA PODSTAWIE LEGITYMACJI STUDENCKIEJ)

Wczesna rejestracja do 30 czerwca 2016   500 zł
Rejestracja po 30 czerwca 2016
  800 zł
Rejestracja dla uczestników zeszłorocznej I konferencji IMP          500 zł
   
Członkowie PASE *
Wczesna rejestracja do 30 czerwca 2016
1100 zł
Rejestracja po 30 czerwca 2016
1250 zł
Rejestracja dla uczestników zeszłorocznej I konferencji IMP        1100 zł
   
Członkowie Implant Masters Poland *
Wczesna rejestracja do 30 czerwca 2016       0 zł
Rejestracja po 30 czerwca 2016   500 zł
 
   
Członkowie PSI
Wczesna rejestracja do 15 sierpnia 2016 1100 zł
Rejestracja po 15 sierpnia 2016 1250 zł
Rejestracja dla uczestników zeszłorocznej I konferencji IMP        1100 zł
 

* Członkom IMPLANT MASTERS POLAND oraz PASE przysługują niższe opłaty rejestracyjne pod warunkiem załączenia podczas rejestracji pliku z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki za 2016 r. 

** Studentów oraz Lekarzy Stażystów prosimy o potwierdzenie swojego statusu przez obowiązkowe załączenie podczas rejestracji pliku ze skanem z indeksu lub książeczki stażowej . Liczba miejsc w okresie preferencyjnym czyli do 30 czerwca dla Studentów oraz Lekarzy Stażystów ograniczona do liczby 15 dla każdej z grup - decyduje kolejność zgłoszeń .

 

Lekarze stomatolodzy i inne działy

Wczesna rejestracja do 30 czerwca 2016 1350 zł

Rejestracja po 30 czerwca 2016
1485 zł

Rejestracja dla uczestników zeszłorocznej I konferencji IMP       1250 zł

   

Lekarze stażyści **

(NA PODSTAWIE NR TYMCZASOWEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU)


Wczesna rejestracja do 30 czerwca 2016    1000 zł

Rejestracja po 30 czerwca 2016     1250 zł
Rejestracja dla uczestników zeszłorocznej I konferencji IMP       1000 zł

   

Studenci **

(NA PODSTAWIE LEGITYMACJI STUDENCKIEJ)


Wczesna rejestracja do 30 czerwca 2016     500 zł

Rejestracja po 30 czerwca 2016        800 zł
Rejestracja dla uczestników zeszłorocznej I konferencji IMP         500 zł

   
Członkowie PASE *

Wczesna rejestracja do 30 czerwca 2016   1100 zł

Rejestracja po 30 czerwca 2016     1250 zł
Rejestracja dla uczestników zeszłorocznej I konferencji IMP       1100 zł

   
Członkowie Implant Masters Poland *

Wczesna rejestracja do 30 czerwca 2016         0 zł

Rejestracja po 30 czerwca 2016     500 zł

 
   
Członkowie PSI

Wczesna rejestracja do 15 sierpnia 2016    1100 zł

Rejestracja po 15 sierpnia 2016    1250 zł
Rejestracja dla uczestników zeszłorocznej I konferencji IMP        1100 zł

 

* Członkom IMPLANT MASTERS POLAND oraz PASE przysługują niższe opłaty rejestracyjne pod warunkiem załączenia podczas rejestracji pliku z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki za 2016 r. 

** Studentów oraz Lekarzy Stażystów prosimy o potwierdzenie swojego statusu przez obowiązkowe załączenie podczas rejestracji pliku ze skanem z indeksu lub książeczki stażowej . Liczba miejsc w okresie preferencyjnym czyli do 30 czerwca dla Studentów oraz Lekarzy Stażystów ograniczona do liczby 15 dla każdej z grup - decyduje kolejność zgłoszeń .