30.09.2016 – 1.10.2016
VII ZJAZD IMPLANT MASTERS POLAND

Z UDZIAŁEM 5 WYBITNYCH KLINICYSTÓW
30.09.2016 – 1.10.2016 VII ZJAZD IMPLANT MASTERS POLAND Z UDZIAŁEM 5 WYBITNYCH KLINICYSTÓW
3 WYKŁADOWCÓW Z ZAGRANICY i 2 WYKŁADOWCÓW Z GRUPY IMPLANT MASTERS POLAND.
  • scena 0
  • scena 1
  • scena 2
  • scena 3
  • scena 4
"MEET THE MASTER - 2 EDYCJA"
Konferencja otwarta dla wszystkich stomatologów i studentów
A.SETHI

Dr Ashok Sethi


Dr Ashok Sethi DMD
Specjalista chirurgii stomatologicznej
Specjalista protetyki stomatologicznej

Ashok Sethi

Dr Sethi jest pionierem sztuki i nauki o chirurgii i odtwórczej implantologii stomatologicznej w Wielkiej Brytanii i na całym świecie które praktykował przez 25 lat w swoim prywatnym gabinecie na Harley Street. Do jego gabinetu dedykowanemu implantologii stomatologicznej ciągle zgłaszają się pacjenci skierowani na konsultację przez innych stomatologów z branży. Dzięki systematycznemu zastosowaniu właściwych zasad biologicznych, danych z badań naukowych i doświadczeniu klinicznemu, jego praca przynosi rezultaty w postaci wysokiej skuteczności w zakresie przewidywalności, jak i estetyki oraz funkcjonalności wyniku końcowego.

Jest założycielem i byłym prezydentem Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (UK), przez 20 lat przygotowywał kursy i szkolenia na studiach podyplomowych organizowanych przez Royal Collage of Surgeons na Uniwersytecie w Lille i w sektorze prywatnym. 

Jest członkiem zarządu Faculty of General Dental Practitioners.
Był pomysłodawcą i dyrektorem założycielem Diploma in Implant Dentistry na Royal Collage of Surgeons w Anglii, w ramach, którego po raz pierwszy umożliwiono praktykującym lekarzom połączenie edukacji i szkolenia z intensywną praktyka lekarską.

Obecnie współpracuje z międzynarodowymi instytucjami, aby dalej promować unikalne podejście do rozwoju zawodowego w budowaniu standardów w tak rozwojowym obszarze. Jest współautorem wraz z Thomasem Kaus podręcznika “Practical Implant Dentistry” opublikowanego ostatnio przez Quintessence International.

Zajmowane stanowiska:

a

Członkowstwo w stowarzyszeniach zawodowych:

 Dr Ashok Sethi


Dr Ashok Sethi DMD
Specjalista chirurgii stomatologicznej
Specjalista protetyki stomatologicznej

Ashok Sethi

Dr Sethi jest pionierem sztuki i nauki o chirurgii i odtwórczej implantologii stomatologicznej w Wielkiej Brytanii i na całym świecie które praktykował przez 25 lat w swoim prywatnym gabinecie na Harley Street. Do jego gabinetu dedykowanemu implantologii stomatologicznej ciągle zgłaszają się pacjenci skierowani na konsultację przez innych stomatologów z branży. Dzięki systematycznemu zastosowaniu właściwych zasad biologicznych, danych z badań naukowych i doświadczeniu klinicznemu, jego praca przynosi rezultaty w postaci wysokiej skuteczności w zakresie przewidywalności, jak i estetyki oraz funkcjonalności wyniku końcowego.

Jest założycielem i byłym prezydentem Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (UK), przez 20 lat przygotowywał kursy i szkolenia na studiach podyplomowych organizowanych przez Royal Collage of Surgeons na Uniwersytecie w Lille i w sektorze prywatnym. 

Jest członkiem zarządu Faculty of General Dental Practitioners.
Był pomysłodawcą i dyrektorem założycielem Diploma in Implant Dentistry na Royal Collage of Surgeons w Anglii, w ramach, którego po raz pierwszy umożliwiono praktykującym lekarzom połączenie edukacji i szkolenia z intensywną praktyka lekarską.

Obecnie współpracuje z międzynarodowymi instytucjami, aby dalej promować unikalne podejście do rozwoju zawodowego w budowaniu standardów w tak rozwojowym obszarze. Jest współautorem wraz z Thomasem Kaus podręcznika “Practical Implant Dentistry” opublikowanego ostatnio przez Quintessence International.

Zajmowane stanowiska:

a

Członkowstwo w stowarzyszeniach zawodowych: